AoS:Main

From RPGnet
Revision as of 06:53, 5 May 2013 by Urxed (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Alkemister och Skräcködlor

Här kommer det att komma mer information om Alkemister och skräcködlor - en rollspelsvärld med FATE Core som grund. Allt kommer att skrivas på svenska. Alkemister och skräcködlor kommer hädanefter förkortas "AoS".

Grundläggande regelsystem

AoS använder just nu FATE Core som regelsystem, all spelmekanik är anpassad till FATE Core.

Grundläggande spelmekanik

Här finner du mer information om grundläggande spelmekaniska tillägg till AoS.

Spelvärlden

Här finner du generell information om spelvärlden.