Open Game Systems

From RPGnet
Revision as of 23:21, 4 May 2012 by 188.116.250.249 (talk) (dwidfWJWMtUXEhCOTQ)
Jump to: navigation, search

Dostępność WWW (ang. web accessibility) to dezidzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisf3w internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorcf3w, ze szczegf3lnym uwzględnieniem osf3b niepełnosprawnych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkownikf3w, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu. więcej na :