Difference between revisions of "AoS:Main"

From RPGnet
Jump to: navigation, search
(Blanked the page)
 
Line 1: Line 1:
=Alkemister och Skräcködlor=
 
  
Här kommer det att komma mer information om Alkemister och skräcködlor - en rollspelsvärld med FATE Core som grund.
 
Allt kommer att skrivas på svenska. Alkemister och skräcködlor kommer hädanefter förkortas "AoS".
 
 
== Grundläggande regelsystem ==
 
 
AoS använder just nu FATE Core som regelsystem, all spelmekanik är anpassad till FATE Core.
 
 
== Grundläggande spelmekanik ==
 
 
Här finner du mer information om grundläggande spelmekaniska tillägg till AoS.
 
 
== Spelvärlden ==
 
 
Här finner du generell information om spelvärlden.
 

Latest revision as of 08:07, 5 May 2013