Alkemister och skräcködlor: Alkemiska recept

From RPGnet
Jump to: navigation, search

Recept[edit]

Bla bla

Tillbaka till huvudsidan

Lista över recept[edit]

Eld[edit]

Brandbomb[edit]

Beskrivning:

Kan användas för att automatiskt skapa en scen-aspekten: Det brinner! (eller liknande) Kan också användas för att attackera en motståndare; spelaren använder Skytte (sin egen eller föremålets) för att kasta eller avfyra brandbomben mot sin fiende – motståndaren försvarar med närstrid (eller motsvarande färdighet). Om brandbomben träffar inträffar tre saker: 1. Brandbomben gör skada i antal shifts. 2. Målet påtvingas aspekten: I brand. 3. Scen-aspekten: Det brinner! skapas per automatik. Om brandbomben inte träffar skapas scen-aspekten: Det brinner! per automatik. Slår spelaren 1 på sin T20 händer ingenting. Brandbomben fungerar inte. Slår spelaren 20 på sin T20 bestämmer spelaren precis vad och vem, och även hur det brinner.

Aspekter:

Brandfarliga ämnen, En brand som är svår att släcka

Färdigheter:

Skytte +2

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

En scen

Svårighet:

+5

Sprängämne[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Blixtrande eld[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Flasklava[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Gifter och toxiner[edit]

Bla bla

Paralyserande gift[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Paralyserande gas[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Sövande gift[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Sövande gas[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Smärtskapande gift[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Smärtskapande gas[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Förtvinande gift[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Sjukdomsgift[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Helande kurer och salvor[edit]

Bla bla

Bedövande salva[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Smärtstillande dryck[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Läkande salva[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Adrenalinhöjande medel[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Koncentrationselixir[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Sinnesskärpande elixir[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Avslappnande elixir[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Elixir för självförtroendet[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet:

Kärlekselixir[edit]

Beskrivning:

Aspekter:

Färdigheter:

Stunt:

Kostnad:

Varaktighet:

Svårighet: