New skills listing

From RPGnet
Jump to: navigation, search

The_Valley_of_Cradles

Skill Groups[edit]

 • Agility: +/-n%
  • Dance (30%/5%):-
   • Style: n%
  • Dodge (15%): n%
  • Climb (25%): n%
  • Jump (25%): n%
  • Tumbling (25%): n%


 • Aim: +/-n%
  • Catch (25%): n%
  • Throw (25%): n%


 • Knowledge: +/-n%
  • Evaluate (10%):-
   • Treasure: n%
   • Trade Goods: n%
   • Art: n%
  • Read/Write Language (10/0%):-
   • Language Name: n%
  • Animal Lore (5%):-
   • Find cattle food: n%
   • Hunting: n%
   • Tending/Herding: n%
   • Training: n%
  • Folk Lore (30%) By culture/race.: n%
  • Mineral Lore (5%):-
   • Mining: n%
   • Caving: n%
   • Assess Mineral: n%
  • Plant Lore (5%):-
   • Find healing plants: n%
   • Identify plants: n%
   • Farming: n%
  • World lore (5%):-
   • Find Water: n%
   • Survival: n%
   • Weatherlore: n%
  • Healing lore: (10%):-
   • Identify disease: n%
   • Indentify poison: n%
   • Doctoring: n%
  • Martial arts (0%): n%
  • River Lore (20%): n%
  • Spirit Lore (5%): n%
  • Star lore (Navigation)(10%):-
   • Trailblazing: n%
   • Seaborne: n%


 • Manipulation[Body]: +/-n%
  • Boating (10%): n%
  • Sailing (5%): n%
  • Craft, Physical (30%/10%) Sp:-
   • Armour/weapon/shield making: n%
   • Masonry/architect: n%
   • Peaceful Cut/butchery: n%
   • Shiphandling: n%
   • Teamster/packhandler: n%
  • Swimming (15%): n%
  • Riding (5%): n%
  • Running (25%): n%
  • Drive Cart/wagon (15%): n%


 • Manipulation[Fine]: +/-n%
  • First aid (10%): n%
  • Treat disease/poison (5): n%
  • Sleight of hand (15%):-
   • Hide item: n%
   • Pick pockets: n%
   • Palm object: n%
  • Craft, Fine (30%/10)% Sp:-
   • Map making: n%
   • Netmaking: n%
   • Gemsmith/Jewelcraft: n%
   • Brewing: n%
   • Trapsmith: n%
   • Locksmith: n%
  • Devices (5):-
   • Lock pick: n%
   • Trap set/disarm: n%
  • Feign Death (10): n%
  • Foil Restraints (0): n%
  • Play Instrument (Var): n%


 • Perception: +/-n%
  • Listen (25)%: n%
  • Scan (25)%: n%
  • Sense (5%):-
   • Ambush: n%
   • Chaos: n%
   • Assassin: n%
  • Spot (5):-
   • Hidden items: n%
   • Trap: n%
  • Taste analysis (5%): n%
  • Tracking (10%): n%


 • Stealth: +/-n%
  • Camouflage (10%): n%
  • Hide (15%): n%
  • Move quietly (15%): n%
  • Ambush (5)%: n%
  • Shadowing (10%): n%
  • Swim Quietly (Sp.): n%


 • Communication: +/-n%
  • Bargain (10%): n%
  • Orate (10%): n%
  • Sing (5%): n%
  • Speak Language:-
   • Native (Int x 5): n%
   • Other (00): n%
  • Understand beast speech (10%): n%
  • Voice Mimicry (5%): n%


 • Social: +/-n%
  • Acting (10%): n%
  • Bribery (20%): n%
  • Fast talk (20%): n%
  • Disguise (10%): n%
  • Wise (30%/10%/5%):-
   • Streetwise: n%
   • Courtliness: n%
   • Nomad ways: n%